Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės

BROLIAI, ATMINKIM, ką Jėzus kentėjo, kai šventą kraują Jisai už mus liejo, kaip Jį sugavę baisiausiai kankino, kol numarino…..

Kartu su svečiais iš Nemakščių ir Adakavo parapijų Didžiojo Pirmadienio vakarą giedojome Žemaičių Kalvarijų Kalnus.

Nuotraukos

Nuotrauka: Valdis Servis. Ačiū!