Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kvietimas studijuoti chorvedybą ir vargonininkavimą

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultetas kviečia studijuoti chorvedybą ir vargonininkavimą (pirmoji – bakalauro – studijų pakopa).

Kas tai?

Tai studijų programa mėgstantiesiems sakralinę muziką, norintiems groti vargonais, dainuoti, dalyvauti liturgijoje. Absolventai gebės profesionaliai diriguoti, groti vargonais skirtingų stilių ir žanrų muziką, išmanys muzikos interpretacijos tradicijas, muzikos kalbą, muzikos istoriją, komponavimo techniką. Gebės vadovauti bažnytiniams ir pasaulietiniams chorinio žanro meniniams kolektyvams, vargonuoti ir giedoti liturgijoje. Instrumento alternatyvų dalykas suteikia galimybę rinktis karilioną. Studentai gali rinktis pedagogines gretutinės krypties studijas.

Kuo tapsiu?

Absolventai galės dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, bažnyčiose choro vadovo, dirigento, chormeisterio, vadybininko darbą, dainuoti profesionaliuose choruose, ansambliuose, dalyvauti muzikinėje liturgijoje bažnyčiose. Gebės savarankiškai reikštis meninėje veikloje, taip pat tęsti studijas magistrantūroje.
Pasirinkę pedagogines gretutinės krypties studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją, absolventai galės dirbti mokytojais meno, muzikos ar specializuotose vidurinėse mokyklose bei gimnazijose.

Stojamojo egzamino reikalavimus rasite interneto svetainėje www.lmta.lt
El. paštas pasiteiravimui: klaipedosfakultetas@lmta.lt
Telefonas: 8618 44565