Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šeštoji Eucharistinė adoracijos naktis iš rugsėjo 13-osios į 14-ąją

1993 m. rugsėjo 7 d. popiežius Jonas Paulius II būdamas Kryžių kalne sakė: „Užkopkime čionai ant Kryžių kalno ir prisiminkime visus jūsų krašto sūnus ir dukteris, kadaise nuteistus ir įmestus į kalėjimą, išsiųstus į koncentracijos stovyklas, ištremtus į Sibirą, [skaityti toliau]

Ketvirtoji Eucharistinė adoracijos naktis iš balandžio 5-osios į 6-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ2013 m. iš balandžio 5-osios į 6-ąjąŠvč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Gegužių g. 57, Šiauliai)Intencija: VIEŠPATIE, padidink mūsų tikėjimą!

„Tikėjimas į Dievą, kuris yra meilė, kuris tapo artimas žmogui įsikūnydamas ir paaukodamas save [skaityti toliau]

Pirmoji Eucharistinė adoracijos naktis iš 2012 m. lapkričio 23-osios į 24-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

atsiteisimo intencija 2012 m. iš lapkričio 23-osios į 24-ąjąŠvč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)

„Išsaugokite savąjį tikėjimą!Įrodykite, kad esate tikri krikščionys, gyvenantys Viešpaties meile!“

PROGRAMA

20.00 – 21.00 Kryžiaus kelias [skaityti toliau]