Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Eucharistinės adoracijos naktys

ŠVČ. SAKRAMENTO EUCHARISTINĖS ADORACIJOS NAKTIS (EAN)(Garbinimas tyloje ir bendrais liturginiais veiksmais)

Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais. Tai ypatinga dėkojimo mūsų Išganytojui šventė, kurioje [skaityti toliau]

XXIII Eucharistinė adoracijos naktis.

Kviečiame į XXIII Eucharistinę adoracijos naktį. Garbiname Švč. Jėzaus ir Nekaltąją Švč. Mergelės – Motinos Marijos Širdį.Iš 2016 m. birželio 03-osios į birželio 04-ąją.

Esate laukiami.

18-oji Švč. Sakramento Eucharistinė adoracijos naktis

,, Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!.“ (Mt 11, 27-30).

[skaityti toliau]