Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

XIII -oji Eucharistinė adoracijos naktis

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

atsiteisimo intencija

2014 m. lapkričio 21-osios į 22-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)

,,Bet aš niekuo nesigiriu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas [skaityti toliau]

Devintoji Eucharistinė adoracijos naktis kovo 7-osios į kovo 8- ąją

KVIEČIAME Į IX EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮatsiteisimo intencija2014 m. iš kovo 7-sios į kovo 8- ąją,,Šeimoje gautas ir gilinamas tikėjimas tampa šviesa, apšviečia visus…“.

(Pop. Pranciškaus enciklika ,,LUMEN FIDEI“)

P R O G R A M A

20.00 VAL. [skaityti toliau]

Šeštoji Eucharistinė adoracijos naktis iš rugsėjo 13-osios į 14-ąją

1993 m. rugsėjo 7 d. popiežius Jonas Paulius II būdamas Kryžių kalne sakė: „Užkopkime čionai ant Kryžių kalno ir prisiminkime visus jūsų krašto sūnus ir dukteris, kadaise nuteistus ir įmestus į kalėjimą, išsiųstus į koncentracijos stovyklas, ištremtus į Sibirą, [skaityti toliau]

Ketvirtoji Eucharistinė adoracijos naktis iš balandžio 5-osios į 6-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ2013 m. iš balandžio 5-osios į 6-ąjąŠvč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Gegužių g. 57, Šiauliai)Intencija: VIEŠPATIE, padidink mūsų tikėjimą!

„Tikėjimas į Dievą, kuris yra meilė, kuris tapo artimas žmogui įsikūnydamas ir paaukodamas save [skaityti toliau]