Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Vienuoliktoji Eucharistinė adoracijos naktis birželio 27-os į birželio 28-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

padėkos intencija

iš 2014 m. birželio 27-os į  birželio 28-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)

 ,,Evangelija atsiliepia į svarbiausius žmogaus poreikius, nes visi esame sukurti tam, ką siūlo Evangelija, [skaityti toliau]

Aštuntoji Eucharistinė adoracijos naktis gruodžio 31-osios į 2014 m. sausio 1-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮatsiteisimo intencijaiš 2013 m. gruodžio 31-osios į 2014 m. sausio 1-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje(Šiauliai, Gegužių g. 57)„Kiekvienas, kuris yra atviras meilei, jau net to nežinodamas keliauja tiesos link.“(Pop. Pranciškus, enciklika ,,LUMEN FIDEI“)

Penktoji Eucharistinė adoracijos naktis iš birželio 7-osios į 8-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

2013 m. iš birželio 7-osios į 8-ąjąŠvč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)intencija: Viešpatie, išgrynink mūsų tikėjimą!

„Bet ar tikrai tikėjimas – klausiame savęs – yra ta jėga, kuri gali perkeisti [skaityti toliau]

Trečioji Eucharistinė adoracija visą parą nuo vasario 15-osios 8.00 val. iki vasario 16-osios 8.00 val.

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJĄ VISĄ PARĄŠIAIS TIKĖJIMO METAIS

nuo vasario 15-osios 8.00 val. iki vasario 16-osios 8.00 val.Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje,Šiauliai, Gegužių g. 57

„Tikėjimas sako, kad tikrasis humaniškumas įmanomas tik tuomet ir tik ten,kur žmogaus [skaityti toliau]