Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 42-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiouotojo Sopulingąją Motiną 2019 m. iš rugsėjo14-osios į rugsėjo 15 – ąją (iš šeštadienio į sekmadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimobažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) „Dieve, prie iškelto ant kryžiaus [skaityti toliau]

Kviečiame į 39-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

Atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2019 m. iš kovo 8- osios į kovo 9 – ąjąŠvč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimobažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)“Garbiname Tave Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname Tave, kad Šventuoju Kryžiumi atpirkai [skaityti toliau]