Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Tėvas Pijus – kunigas ir auka.

„Viešpatie Jėzau Kristau, pasauliui atvėsus, norėdamas mūsų širdis savo meilės ugnimi uždegti, Tu atnaujinai palaimintojo Pranciškaus kūne Tavo šventąsias stigmas. Maloningai suteik, kad jo nuopelnų ir maldų sustiprinti, kartu kryžių neštume ir pelnytume vertų atgailos vaisių.“

Taip meldžiamės Šv. [skaityti toliau]

Parapijos choras Šiluvoje

Pirmoji Šilinių atlaidų diena – ŠV. JONO PAULIAUS II IR MALDOS UŽ KŪRINIJĄ diena!

[skaityti toliau]