Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

30 metų kunigystės jubiliejus

30 m. kunigystės jubiliejus (1991-2021) [skaityti toliau]

Video galerija / archyvas

2018 m. naujų vargonų šventinimas

2019 m. gegužės mėn. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10-ies metų jubiliejus.

Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai 10 metų.